عضویت ورود

تحلیل تکنیکال پیشرفته

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 0 ريال

مهلت ثبت نام : 1400/08/11

مبلغ نهایی : 0 ريال

نوع دوره : مجازی

ظرفیت باقیمانده: تکمیل ظرفیت

تعداد جلسات : 7جلسه

مدت دوره : 21:00ساعت

کد : 4001306

تاریخ برگزاری : از 11 آبان ماه
روزهای سه شنبه و پنجشنبه

تحلیل تکنیکال پیشرفته

- ابزارهای فیبوناچی (RET، EXT، ATP)

- آرایش AB=CD معمولی، AB=CD معکوس و استراتژی معاملاتی مربوطه بر اساس پارامترهای زمانی

- الگوهای هارمونیک Gartley  - BAT – Butterfly – Crab و استراتژی‌های معاملاتی مربوطه 

- آرایش Shark و استراتژی معاملاتی مربوطه

- ترکیب الگوهای هارمونیک با روش‌ کانالیزه نمودار یا استفاده از چنگال ANDREW 50%

- تحلیل زمانی (ابزار RET زمانی، ابزار TCR زمانی، معرفی ابزار ATP)

- هم‌پوشانی ابزارهای زمانی

- کاربرد ابزارهای زمانی در الگوهای هارمونیک

- مدل سازی رفتار های گذشته برای پیش بینی آینده به وسیله ابزارهای قیمتی و زمانی

- تدوین استراتژی تحلیل‌گری در بازار بر اساس مدل «قیمت، الگو، زمان، اندیکاتور»

- کار در کلاس، تمرین و کوئیز