عضویت ورود

استراتژی معاملاتی

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 0 ريال

مهلت ثبت نام : 1400/07/05

مبلغ نهایی : 0 ريال

نوع دوره : مجازی

ظرفیت باقیمانده: تکمیل ظرفیت

تعداد جلسات : 1جلسه

مدت دوره : 03:00ساعت

کد : 4001102

تاریخ برگزاری : 6 مهر ماه
روز سه شنبه

استراتژی معاملاتی

۱. چرا استراتژی معاملاتی برای هر معامله گر بازار لازم است؟

۲. تشخیص شرایط مناسب ورود

۳. تشخیص شرایط مناسب خروج

۴. بررسی شرایط مناسب برای نگهداری یک ترید