عضویت ورود


تحلیل تکنیکال مقدماتی

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

نوع دوره : مجازی

سطح دوره: متوسطه

تعداد جلسات : 12جلسه

مدت دوره : 36:00ساعت

کد : 4000601

تاریخ برگزاری : از 17 مرداد ماه
روزهای یکشنبه و سه شنبه

تحلیل تکنیکال مقدماتی

- معرفی روش های مختلف تحلیل و بررسی مزایا و معایب هر کدام

- معرفی و بررسی مختصر نظریه چارلز داو

- معرفی انواع مختلف نمودارها (نمودار شمعی، نمودار میله ای، نمودار خطی و نمودار هایکن آشی)

- بررسی تفاوت نمودار حسابی و لگاریتمی و کاربرد آنها

- معرفی تایم فریم های مختلف نمودارها

- تعریف پیوت ها و آشنایی با انواع آن (پیوت های مینور و ماژور)

- آشنایی با روش تشخیص پیوت های مینور از ماژور

- تعریف روند و معرفی انواع آن

- آشنایی با روش ترسیم خط روند و معرفی خط روند درونی و بیرونی

- معرفی نشانه های شکسته شدن خط روند و تثبیت آن و همچنین آشنایی با مفهوم پولبک

- معرفی تکنیک های معامله گری بر اساس خط روند

- معرفی سطوح حمایت و مقاومت

- آشنایی با مفهوم تبدیل سطوح

- کانالیزه کردن روند و آشنایی با تکنیکهای آن

- الگوهای برگشتی

- الگوهای ادامه دهنده

- اندیکاتورها و اسیلاتورها

- واگرایی ها