عضویت ورود
اطلاعیه


تحلیل بنیادی جامع

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 19,000,000 ريال

شنبه 17:00 - 20:00
سه شنبه 17:00 - 20:00

مبلغ نهایی : 19,000,000 ريال

نوع دوره : مجازی

سطح دوره: متوسطه

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 30:00ساعت

کد : 4011002

تاریخ برگزاری : پیش ثبت‌ نام

تحلیل بنیادی جامع

- مقدمه و تعاریف

- مفاهیم اولیه

- آشنایی با صورت‌های مالی

- تحلیل صورت‌های مالی

- کیفیت گزارشگری مالی

- صورت مالی برآوردی

- مقدمه ارزشگذاری