عضویت ورود
اطلاعیه


کدال خوانی

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 990,000 ريال

سه شنبه 16:00 - 20:00

مبلغ نهایی : 990,000 ريال

نوع دوره : مجازی

سطح دوره: مبتدی

تعداد جلسات : 1جلسه

مدت دوره : 04:00ساعت

کد : 4010302

تاریخ برگزاری : پیش ثبت‌نام

کدال خوانی

- آشنایی با سایت کدال

- آشنایی با دستورالعمل افشای اطلاعات

- آشنایی با سایر منابع اطلاعاتی شرکت‌ها

- چگونگی مطالعه و بررسی اطلاعات منتشره شرکت‌ها

- آشنایی با مفاهیم مربوط به صورت های‌مالی اساسی

- بررسی تاثیر هر یک از گزارشات روی منابع