عضویت ورود
اطلاعیه


تحلیل صنعت مس

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 6,000,000 ريال

شنبه 17:00 - 19:00
دوشنبه 17:00 - 19:00

مبلغ نهایی : 6,000,000 ريال

نوع دوره : مجازی

سطح دوره: پیشرفته

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 08:00ساعت

کد : 4011504

تاریخ برگزاری : پیش ثبت‌نام

تحلیل صنعت مس

- بررسی عرضه و تقاضای مس

- منابع معتبر اعلام قیمت جهانی

- بزرگترین تولیدکنندگان مس

- بزرگترین عرضه کنندگان مس

- مصارف مس در صنایع مختلف

- چشم انداز صنعت مس

- بازار داخلی

- تولیدکننده های داخلی مس

- بررسی شرکت ملی مس