عضویت ورود


جهان اندیکاتورها

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 400,000 ريال

مبلغ نهایی : 400,000 ريال

نوع دوره : مجازی

سطح دوره: متوسطه

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 08:00ساعت

کد : 4012201

تاریخ برگزاری : از 20 شهریور ماه
روزهای یکشنبه و سه شنبه

جهان اندیکاتورها

- آشنایی با ماهیت اندیکاتور

- معرفی اندیکاتور میانگین متحرک و تکنیک‌های معاملاتی با آن 

- معرفی اندیکاتور بولینگر بند و تکنیک‌های معاملاتی با آن

- معرفی اندیکاتور RSI و تکنیک‌های معاملاتی با آن

- معرفی اندیکاتور MACD و تکنیک‌های معاملاتی با آن