عضویت ورود

تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 0 ريال

مهلت ثبت نام : 1401/02/24

مبلغ نهایی : 0 ريال

نوع دوره : مجازی

ظرفیت باقیمانده: تکمیل ظرفیت

تعداد جلسات : 3جلسه

مدت دوره : 09:00ساعت

کد : 4011601

تاریخ برگزاری : از 25 اردیبهشت ماه
روزهای یکشنبه و سه‌شنبه

تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

۱- آشنایی با مفاهیم حسابداری

۲- اهمیت تجزیه و تحلیل صورت مالی

۳- معرفی و بررسی انواع صورت مالی

۴- بررسی دارایی و بدهی و حقوق صاحبان سهام

۵- بررسی سود و هزینه عملیاتی و غیر عملیاتی

۶- بررسی نسبت‌های مالی

۷- تجزیه و تحلیل نقاط سر به سر

۸- بررسی اهرم‌های عملیاتی و مالی و مرکب