عضویت ورود

فیلترنویسی در سایت tsetmc

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 0 ريال

چهارشنبه 17:00 - 20:00
پنج شنبه 15:00 - 18:00

مهلت ثبت نام : 1400/11/06

مبلغ نهایی : 0 ريال

نوع دوره : مجازی

ظرفیت باقیمانده: 145

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 06:00ساعت

کد : 4000805

تاریخ برگزاری : 6 و 7 بهمن ماه
روزهای چهارشنبه و پنجشنبه

فیلترنویسی در سایت tsetmc

- آشنایی مقدماتی با مباحث فیلترنویسی در دیده بان بازار

- کاربردهای فیلتر نویسی در استراتژی های معاملاتی

- فیلترهای ساده و چند شرطی

- تابع نویسی

- ساخت سبد و قالب شخصی در دیده بان بازار

- ارائه فیلترهای کاربردی