عضویت ورود

تحلیل امواج الیوت

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 0 ريال

شنبه 18:00 - 20:00
دوشنبه 18:00 - 20:00

مهلت ثبت نام : 1400/11/09

مبلغ نهایی : 0 ريال

نوع دوره : مجازی

ظرفیت باقیمانده: 78

تعداد جلسات : 5جلسه

مدت دوره : 10:00ساعت

کد : 4001202

تاریخ برگزاری : از 9 بهمن ماه
روزهای شنبه و دوشنبه

تحلیل امواج الیوت 

مقدمه: آشنایی با نظریه پردازان امواج الیوت
بخش اول : تئوری داو و فراکتال های بازار
بخش دوم : ویژگی های هر موج (مثال هایی از انواع بازار ها)
ویژگی های موج 1،2،3،4،5
تارگت های قیمتی و سطوح اصلاحی هر موج
بخش سوم :پیوت و درجه شماری 
بخش چهارم: ساختار های اصلاحی، زیگ زاک،انواع فلت ها(رگولار، اکسپند،راننینگ)، دیاگونال ها(همگرا، واگرا،افزایشی، کاهشی)، کامپلکس ها(دوگانه، سه گانه)
بخش پنجم : حل تمرین