عضویت ورود

تابلوخوانی

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 0 ريال

مهلت ثبت نام : 1400/09/26

مبلغ نهایی : 0 ريال

نوع دوره : مجازی

ظرفیت باقیمانده: تکمیل ظرفیت

تعداد جلسات : 1جلسه

مدت دوره : 03:00ساعت

کد : 4000206

تاریخ برگزاری : 27 آذر ماه
روز شنبه

تابلوخوانی

۱- تابلو خوانی چیست و چه کاربردهایی دارد

۲- استخراج قیمت سهم،حجم معاملات و نکات کاربردی در تابلوی هر سهم

۳- آشنایی با بازه های قیمتی

۴- حجم مبنا و اهمیت آن

۵- قیمتهای پایانی و اپن کلوز هر سهم و کاربردهای آن

۶- سهم شناور به چه معناست و تشخیص آن

۷- حجم معاملات و رابطه آن با میانگین حجم ماه

۸- آشنایی با اصطلاحات رایج در تابلوخوانی eps,p/e, dps,p/s,....

9- تاریخچه معاملات

۱۰- قدرت خریدار و فروشنده و راهای شناسایی سهم با پتانسیل بالا