عضویت ورود

مدیریت ریسک و سرمایه

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 0 ريال

مهلت ثبت نام : 1400/09/16

مبلغ نهایی : 0 ريال

نوع دوره : مجازی

ظرفیت باقیمانده: تکمیل ظرفیت

تعداد جلسات : 1جلسه

مدت دوره : 03:00ساعت

کد : 4002001

تاریخ برگزاری : 17 آذر ماه
روز چهارشنبه

مدیریت ریسک و سرمایه

- آشنایی کامل با انواع ریسک در بازار

- پارامترهای مدیریت ریسک سیستم معاملاتی

- نرخ برد، ریسک به ریوارد و شاخص سودآوری

- میزان ریسک در هر معامله

- بررسی ریسک تعداد سهام در پرتفوی