عضویت ورود

تحلیل تکنیکال پیشرفته

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 0 ريال

مهلت ثبت نام : 1400/09/05

مبلغ نهایی : 0 ريال

نوع دوره : مجازی

ظرفیت باقیمانده: تکمیل ظرفیت

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 30:00ساعت

کد : 4001307

تاریخ برگزاری : از 6 آذر ماه
روزهای شنبه و پنجشنبه

تحلیل تکنیکال پیشرفته

-الگوهای نمودارهای کندلی ژاپنی

-چنگال اندرو

-نسبت های فیبوناچی:

1- معرفی نسبت های فیبوناچی و بررسی دلایل استفاده از آنها در تحلیل تکنیکال

2- معرفی فیبوناچی بازگشتی (Retracement Fibonacci) و آشنایی با کاربردها و روش ترسیم آن

3- معرفی فیبوناچی بازتابی (Projection Fibonacci) و آشنایی با کاربردها و روش ترسیم آن

4- معرفی فیبوناچی گسترشی (Extention Fibonacci) و آشنایی با کاربردها و روش ترسیم آن

5- آشنایی با مفهوم PRZ ( potential reversal zone ) و روش های مختلف شناسایی آنها

6- آشنایی با مفهوم TRZ ( time reversal zone ) و روش های مختلف شناسایی آنها به کمک ابزارهای فیبوناچی زمانی

7- بررسی نشانه های تغییر روند حرکت نمودار در منطقه های PRZ

8 - بررسی مثال های عملی جهت شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب یک سهم با رعایت حد ضرر و هدف گذاری منطقی جهت کسب

بیشترین سود ممکن

-الگوهای هارمونیک:

1- تعریف اجمالی روندهای هارمونیک

2- الگوی هارمونیک AB=CD 

3- الگوی هارمونیک Gartly

4- الگوی هارمونیک Bat

5- الگوی هارمونیک Butterfly

6- الگوی هارمونیک Crab

-کارگاه عملی :

تحلیل زنده چند نمودار به منظور یادگیری تکنیک های کاربردی استفاده از روشه ا و ابزارهای معرفی شده در طول دوره و

روش صحیح تحلیل کردن نمودار قیمت-زمان با کمک گرفتن از مطالب بیان شده در کلاس بر اساس پلتفرم trading view