عضویت ورود

فیلترنویسی در سایت tsetmc

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 0 ريال

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

نوع دوره : مجازی

ظرفیت باقیمانده: تکمیل ظرفیت

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 06:00ساعت

کد : 4000804

تاریخ برگزاری : 30 آبان و 4 آذر ماه
روزهای یکشنبه و پنجشنبه

فیلترنویسی در سایت tsetmc

- آشنایی مقدماتی با مباحث فیلترنویسی در دیده بان بازار

- کاربردهای فیلتر نویسی در استراتژی های معاملاتی

- فیلترهای ساده و چند شرطی

- تابع نویسی

- ساخت سبد و قالب شخصی در دیده بان بازار

- ارائه فیلترهای کاربردی