عضویت ورود
مدیریت پرتفوی

گزیده ای از دوره آموزشی مدیریت پرتفوی

معرفی دوره

بازار بورس دارای ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک میباشد که ریسک سیستماتیک در کل بازار وجود دارد و قابلیت اجتناب ندارد ولی ریسک غیر سیستماتیک با توجه به پارامترهای مختلف آن قابلیت کنترل و مدیریت دارد. در دوره مدیریت پرتفوی سرفصلهای مختلفی جهت کاهش ریسک غیرسیستماتیک، از جمله شناسایی و نحوه محاسبه ریسک، رابطه بین ریسک و بازده، تنوع بخشی به سبد سهام، نحوه تخصیص منابع به سبد و بهینه سازی مستمر پرتفو ارائه میشود که میتواند جهت ایجاد معاملات علمی و دقیقتر مورد استفاده قرار گیرد.

این دوره شامل:
  • آشنایی با اصطلاحات مدیریت پرتفوی
  • انواع استراتژی های معاملاتی در مدیریت پرتفوی
  • مراحل تشکیل سبد سهام موفق
  • انواع چینش سبد سهام با استفاده از میزان دارایی
  • نحوه تزریق پول در پرتفوی متضرر
  • محاسبه ریسک سهام
  • محاسبه وزن دهی در چینش سبد سهام به روش مارکوئیز
  • نحوه افزایش میزان حدضرر به روش هیکین آشی

مدرس:

آقای حمید درعلی بنی

(کارشناس و مدرس بازار سرمایه)