عضویت ورود
فیلتر نویسی

گزیده ای از دوره آموزشی فیلترنویسی

معرفی دوره

سهام شرکت ها در صورتیکه پایین تر از ارزش ذاتی معامله شوند، توجه تحلیلگران و معامله گران بازار سرمایه را به خود جلب میکنند. این جلب توجه و روند معاملات سهم میتواند موجب تغییرات قیمت و یا به عبارت بهتر شکل گیری الگوهای قیمتی شود. از آنجایی که تعداد شرکت های پذیرفته شده در بورس زیاد است و امکان بررسی لحظه ای تمام این شرکت ها وجود ندارد، این تغییرات میتواند به ما جهت شناسایی و کاهش ریسک ورود به سهم های با پتانسیل بالا کمک نماید. برای یافتن این سهم ها میتوان از روش فیلترنویسی بر اساس تغییرات روند معاملات، الگوهای شکل گرفته قیمتی و استراتژی های معامله گری شخصی، استفاده کرد.

این دوره شامل:
  • آشنایی مقدماتی با مباحث فیلترنویسی در دیده بان بازار
  • کاربردهای فیلتر نویسی در استراتژی های معاملاتی
  • فیلترهای ساده و چند شرطی
  • تابع نویسی
  • ساخت سبد و قالب شخصی در دیده بان بازار
  • ارائه فیلترهای کاربردی

مدرس:

آقای سپهر سعادت

(کارشناس و فعال بازار سرمایه)