عضویت ورود
صندوق های سرمایه گذاری

گزیده ای از دوره آموزشی صندوق های سرمایه گذاری

معرفی دوره

سرمایه گذاری در بورس و خرید اوراق بهادار بصورت مستقیم نیازمند کسب دانش، مهارت و تجربه می باشد. در صورتیکه زمان کافی یا دانش سرمایه گذاری مناسب را کسب نکرده اید برای کاهش ریسک سرمایه گذاری، میتوانید از روش های سرمایه گذاری غیرمستقیم استفاده نمایید. یکی از این روش ها، خریداری صندوق های سرمایه گذاری است که با شناخت انواع مختلف صندوق و بررسی بازدهی آن ها میتوان نسبت به انتخاب و خرید آنها اقدام نمود. در این دوره آموزشی به بررسی انواع صندوق و نحوه سرمایه گذاری در آن پرداخته میشود.

این دوره شامل:
  • تعریف صندوق­ های سرمایه ­گذاری
  • روش های سرمایه­ گذاری در بازار سرمایه
  • مزایای صندوق­ های سرمایه ­گذاری
  • معرفی انواع صندوق­ های سرمایه گذاری
  • نحوه خرید و فروش واحدهای صندوق ­های سرمایه گذاری
  • تعریف و تفاوت­ های واحدهای ممتاز و عادی
  • ارکان صندوق ­های سرمایه ­گذاری
  • آشنایی با اساسنامه و امیدنامه صندوق­ ها
  • آشنایی با گزارش های ادواری صندوق­ های سرمایه گذاری

مدرس:

آقای احسان شکراله بیگی

(کارشناس و فعال بازار سرمایه)