عضویت ورود
صندوق های سرمایه گذاری

گزیده ای از دوره آموزشی صندوق های سرمایه گذاری

معرفی دوره

سرمایه گذاری در بورس و خرید اوراق بهادار بصورت مستقیم نیازمند کسب دانش، مهارت و تجربه می باشد. در صورتیکه زمان کافی یا دانش سرمایه گذاری مناسب را کسب نکرده اید برای کاهش ریسک سرمایه گذاری، میتوانید از روش های سرمایه گذاری غیرمستقیم استفاده نمایید. یکی از این روش ها، خریداری صندوق های سرمایه گذاری است که با شناخت انواع مختلف صندوق و بررسی بازدهی آن ها میتوان نسبت به انتخاب و خرید آنها اقدام نمود. در این دوره آموزشی به بررسی انواع صندوق و نحوه سرمایه گذاری در آن پرداخته میشود.