عضویت ورود
شرکت های سهامی

شركت‌های سهامی

شنبه 20 فروردین ماه  مبتدی    شرکت های سهامی

شرکت‌های سهامی یکی از انواع هفت گانه قانون تجارت به شمار می‌رود. بر اساس ماده 1 قانون تجارت شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده باشد و نوع مسئولیت سهامداران در این شرکت ها از نوع محدود به مبلغ اسمی سهام آن‌ها است. بر اساس ماده 4 قانون تجارت شرکت‌های سهامی به دو نوع تقسیم می‌شوند:

شرکت‌های سهامی عام

شرکت سهامی عام، شرکتی است که موسسین قسمتی از سرمایه شرکت را از راه فروش سهام به عموم تامین می‌نمایند. برای تشکیل شرکت سهامی عام، وجود افرادی که اصطلاحاً هیات مؤسس یا مؤسسین نامیده می‌شوند، الزامی است. هنگام تاسیس شرکت سهامی عام، حداقل 35 درصد از سرمایه ثبتی آن باید توسط موسسین پرداخت شود که به آن سرمایه پرداخت شده می‌گویند. مابقی این مبلغ را سرمایه تعهد شده می‌نامند که حداکثر ظرف 5 سال باید پرداخت شود.

 ویژگی‌های شرکت‌های سهامی عام:

حداقل سرمایه شرکت‌های سهامی عام پنج میلیون ریال است

تعداد مدیران (هیات مدیره) شرکت سهامی عام حداقل پنج نفر است

تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد

سرمایه شرکت توسط موسسین و عموم مردم تامین می شود

سهم سرمایه موسسین نباید از ۲۰ درصد سرمایه شرکت کمتر باشد

انتقال سهام در شرکت سهامی عام مشروط به موافقت سایر سهامداران نیست.

سهام شرکت سهامی عام قابل عرضه در بازار بورس است

تعداد شرکا محدود نیست

عبارت شرکت سهامی عام باید قبل و بعد از نام شرکت در تمامی مدارک ذکر شود

 نحوه انحلال شرکت سهامی عام

منحل شدن شرکت سهام عام ممکن است به سه صورت اتفاق بیفتد:

1. انحلال قهری

2. انحلال به تشخیص مجمع عمومی

3. انحلال به دستور دادگاه

شرکت سهامی عام ممکن است به دلایل مختلفی منحل شود و یا وجود شرایطی باعث انحلال این شرکت شود. به طور کلی شرایطی که می‌تواند منجر به انحلال شرکت سهامی عام شود به شرح زیر می‌باشد؛

 در صورت ورشکسته شدن شرکت سهامی عام، که در این صورت احتیاج به حکم دادگاه نیست و با اعلام ورشکستگی در روزنامه معتبر و کثیرالانتشار شرکت خود به خود در مرحله انحلال قرار می‌گیرد که به آن انحلال قهری گفته می شود. در این حالت انحلال شرکت به تصمیم دادگاه یا مجمع عمومی هیئت مدیره بستگی ندارد و به نوعی انحلال اجباری است.

 در صورتی که هیئت مدیره و مجمع عمومی شرکت قبل از موعد مقرر انحلال شرکت تصمیم به انحلال شرکت نمایند می‌توان با تصمیم هیئت مدیره اصلی اقدام به انحلال شرکت نمود.

 در صورت انقضای مدت شرکت، احقاق هدف تاسیس شرکت، غیرممکن شدن انجام هدف شرکت، عدم تمدید انقضای شرکت توسط هیئت مدیره و یا در صورت از بین رفتن نصف بیشتر سرمایه شرکت و عدم تشکیل مجمع عمومی برای انحلال شرکت ، هر شخص ذی نفع در شرکت می‌تواند دادخواست انحلال را به دادگاه ذیصلاح ارائه دهد.

 در حالتی که پس از یک سال شرکت تشکیل شده باشد اما هیچ فعالیتی در آن انجام نشود و یا چنانچه سمت مدیریت به مدت شش ماه بدون تصدی باشد. در این حالات دادگاه برای این شرکت فرصت شش ماهه ای جهت حل مشکلات معین می‌کند در صورتی که مدت زمان تعیین شده توسط دادگاه به پایان برسد و موارد ذکر شده برطرف نشده باشد، حکم انحلال شرکت صادر می‌شود.

شرکت‌شرکت‌های سهامی خاص

شرکتی است که تمام سرمایه لازم در هنگام تاسیس منحصرا از طریق موسسین تامین می‌گردد. در این شرکت‌ها باید حداقل ۳۵ درصد از سرمایه در حسابی به نام شرکت در حال تاسیس نزد یکی از بانک‌ها سپرده گذاری شود.

در شرکت سهامی خاص مجمع عمومی موسس وجود ندارد و در این نوع شرکت نیازی به صدور و اعلامیه پذیره نویسی نیز نمی‌باشد. تعداد شرکای آن کم تر از شرکت سهامی عام است لذا دارای تشریفات تاسیس طولانی نمی‌باشد.

 ویژگی‌های شرکت‌های سهامی خاص:

حداقل سرمایه شرکت های سهامی خاص یک میلیون ریال است

تعداد مدیران ( هیات مدیره ) شرکت سهامی خاص حداقل سه نفر است

تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد

تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد

در شرکت سهامی خاص مبلغ اسمی سهام محدود نیست

سهام شرکت سهامی خاص قابل عرضه در بازار بورس نیست

 نحوه انحلال شرکت سهامی عام

 هدف تاسیس شرکت محقق شود با از بین برود

 اتمام مدت تعیین شده برای فعالیت شرکت مگر اینکه پیش از اتمام مدت این زمان تمدید شود

 در صورت موافقت مجمع عمومی فوق العاده، چنانچه دو سوم مجمع شرکت تصمیم بر انحلال بگیرند این امر انجام می‌شود

  در صورت ورشکستگی شرکت

 حکم قطعی دادگاه صالح

  داشتن شاکی خصوصی و محقق نشدن هدف و موضوع تاسیس شرکت پس از مدت مشخص

زمانی که شرکت منحل می‌شود این شرکت در وضعیت در حال تصفیه قرار می‌گیرد و همه جا بایستی در کنار نام شرکت در حالت تصفیه نوشته شود.