عضویت ورود

روانشناسی معاملاتی

روانشاسی معاملاتی

گزیده ای از دوره آموزشی روانشناسی معاملات

معرفی دوره

خریداران و فروشندگان بر اساس متغیرهای اقتصادی یا خبرهای مربوط به اوراق بهادار، اقدام به معامله مینمایند. نحوه معامله و الگوهای رفتاری شکل گرفته برای اینگونه معاملات به نحوی است که میتوان به بررسی آنها پرداخت و بر اساس نتایج حاصل از این بررسی اقدام به معامله درست در جهت روند شکل گرفته در بازار نمود. روانشناسی معاملات، پارامترهای موثر در تصمیم گیری منطقی و دور از هیجان در معامله بر اساس رفتار فروشندگان و خریداران را تعیین میکند.

این دوره شامل:
  • بررسی سیستم معاملاتی در روانشناسی بازار سرمایه
  • بررسی احساسات غالب در انجام معاملات
  • معرفی روند و شناسایی سیکل های بازار
  • اثرات ایجاد نظم و استراتژی در معاملات
  • عمده اشتباهات نادرست معامله گری
  • اهمیت مدیریت سرمایه
  • شباهت های معامله گری با سایر فضاها
  • ارائه راهکار و درس آموخته ها

مدرس:

آقای قاسم کریمی

(مدرس و فعال بازار سرمایه)