عضویت ورود

دوره های رایگان

تحلیل تکنیکال پیشرفته

کد : 4001305

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 30:00ساعت

استاد : مهدی زرین آبادی

تاریخ برگزاری : از 11 مهر ماه
روزهای یکشنبه و سه شنبه

ظرفیت کل : 200

ظرفیت باقیمانده : 170

سطح دوره : پیشرفته

نوع دوره : مجازی

مهلت ثبت نام : 1400/07/11

استراتژی معاملاتی

کد : 4001102

تعداد جلسات : 1جلسه

مدت دوره : 03:00ساعت

استاد : سلمان یزدانی

تاریخ برگزاری : 6 مهر ماه
روز سه شنبه

ظرفیت کل : 200

ظرفیت باقیمانده : 102

سطح دوره : پیشرفته

نوع دوره : مجازی

مهلت ثبت نام : 1400/07/06

کدال خوانی

کد : 4000303

تعداد جلسات : 1جلسه

مدت دوره : 03:00ساعت

استاد : ایمان کرمی

تاریخ برگزاری : 4 مهر ماه
روز یکشنبه

ظرفیت کل : 200

ظرفیت باقیمانده : 110

سطح دوره : مبتدی

نوع دوره : مجازی

مهلت ثبت نام : 1400/07/04

مبانی ورود به بورس

کد : 4000103

تعداد جلسات : 1جلسه

مدت دوره : 03:00ساعت

استاد : سید احسان مدنی

تاریخ برگزاری : 3 مهر ماه
روز شنبه

ظرفیت کل : 200

ظرفیت باقیمانده : 127

سطح دوره : مبتدی

نوع دوره : مجازی

مهلت ثبت نام : 1400/07/03