عضویت ورود

دوره های آنلاین

تحلیل تکنیکال جامع

کد : 4010603

تعداد جلسات : 8جلسه

مدت دوره : 32:00ساعت

استاد : اویس باقری

مبلغ نهایی : 19,000,000 ريال

تاریخ برگزاری : از 5 آبان ماه
روزهای پنجشنبه و جمعه

سطح دوره : متوسطه

نوع دوره : مجازی

مهلت ثبت نام : 1401/08/05

تابلوخوانی

کد : 4010202

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 06:00ساعت

استاد : علی حیدری

مبلغ نهایی : 1,900,000 ريال

تاریخ برگزاری : 24 و 28 مهر ماه
یکشنبه و پنجشنبه

سطح دوره : مبتدی

نوع دوره : مجازی

مهلت ثبت نام : 1401/07/24

تحلیل صنعت مس

کد : 4011504

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 08:00ساعت

استاد : پیام صالحی

مبلغ نهایی : 6,000,000 ريال

تاریخ برگزاری : از 16 مهر ماه
روزهای شنبه و دوشنبه

سطح دوره : پیشرفته

نوع دوره : مجازی

مهلت ثبت نام : 1401/07/16

واگرایی های قیمتی

کد : 4012301

تعداد جلسات : 1جلسه

مدت دوره : 03:00ساعت

استاد : مهدی زرین آبادی

مبلغ نهایی : 0 ريال

تاریخ برگزاری : 19 مهر ماه
روز سه‌ شنبه

سطح دوره : متوسطه

نوع دوره : مجازی

مهلت ثبت نام : 1401/07/19