عضویت ورود

دوره های رایگان

تابلوخوانی

کد : 4000206

تعداد جلسات : 1جلسه

مدت دوره : 03:00ساعت

استاد : رشید شکوفه

تاریخ برگزاری : 27 آذر ماه
روز شنبه

ظرفیت کل : 200

ظرفیت باقیمانده : 189

سطح دوره : مبتدی

نوع دوره : مجازی

مهلت ثبت نام : 1400/09/27

آشنایی با صندوق های سرمایه گذاری

کد : 4000904

تعداد جلسات : 1جلسه

مدت دوره : 03:00ساعت

استاد : ایمان کرمی

تاریخ برگزاری : 22 آذر ماه
روز دوشنبه

ظرفیت کل : 200

ظرفیت باقیمانده : 175

سطح دوره : مبتدی

نوع دوره : مجازی

مهلت ثبت نام : 1400/09/22

مدیریت ریسک و سرمایه

کد : 4002001

تعداد جلسات : 1جلسه

مدت دوره : 03:00ساعت

استاد : شاهین خدادادی

تاریخ برگزاری : 17 آذر ماه
روز چهارشنبه

ظرفیت کل : 200

ظرفیت باقیمانده : 118

سطح دوره : پیشرفته

نوع دوره : مجازی

مهلت ثبت نام : 1400/09/17

تحلیل تکنیکال مقدماتی

کد : 4000608

تعداد جلسات : 12جلسه

مدت دوره : 36:00ساعت

استاد : مهدی زرین آبادی

تاریخ برگزاری : از 14 آذر ماه
روزهای یکشنبه و سه شنبه

ظرفیت کل : 200

ظرفیت باقیمانده : 99

سطح دوره : متوسطه

نوع دوره : مجازی

مهلت ثبت نام : 1400/09/14

تحلیل تکنیکال پیشرفته

کد : 4001306

تعداد جلسات : 7جلسه

مدت دوره : 21:00ساعت

استاد : مهبد قندچی

تاریخ برگزاری : 11 آبان ماه
روزهای سه شنبه و پنجشنبه

ظرفیت کل : 200

ظرفیت باقیمانده : 0

سطح دوره : پیشرفته

نوع دوره : مجازی

مهلت ثبت نام : 1400/08/11

اتمام مهلت ثبت نام

آشنایی با مدیریت پرتفوی

کد : 4001802

تعداد جلسات : 3جلسه

مدت دوره : 09:00ساعت

استاد : حمید درعلی بنی

تاریخ برگزاری : 1 آبان ماه
روز شنبه و دوشنبه و چهارشنبه

ظرفیت کل : 200

ظرفیت باقیمانده : 0

سطح دوره : پیشرفته

نوع دوره : مجازی

مهلت ثبت نام : 1400/08/01

اتمام مهلت ثبت نام

افزایش سرمایه و مجامع

کد : 4000504

تعداد جلسات : 1جلسه

مدت دوره : 03:00ساعت

استاد : امین بهمنش

تاریخ برگزاری : 23 آبان ماه
روز یکشنبه

ظرفیت کل : 200

ظرفیت باقیمانده : 0

سطح دوره : مبتدی

نوع دوره : مجازی

مهلت ثبت نام : 1400/08/23

اتمام مهلت ثبت نام

فیلترنویسی در سایت tsetmc

کد : 4000804

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 06:00ساعت

استاد : سپهر سعادت

تاریخ برگزاری : 30 آبان ماه
روز یکشنبه و چهارشنبه

ظرفیت کل : 200

ظرفیت باقیمانده : 0

سطح دوره : پیشرفته

نوع دوره : مجازی

مهلت ثبت نام : 1400/08/30

اتمام مهلت ثبت نام