عضویت ورود
دوره های در حال برگزاری شهریور ماه

ردیفموضوعساعتجلسهتاریخمدرس
1مبانی ورود به بورس کد 317-2013 مهر ماهآقای سید احسان مدنی
2کدال خوانی کد 317-2014 مهر ماهآقای ایمان کرمی
3استراتژی معاملاتی کد 217-2016 مهر ماهآقای سلمان یزدانی