عضویت ورود
دوره های در حال برگزاری آبان ماه

ردیفموضوعساعتجلسهتاریخمدرس
1فیلترنویسی در سایت tsetmc کد 417-20230 آبان ماهآقای سپهر سعادت
2تحلیل تکنیکال پیشرفته کد 717-201010 آذر ماهآقای مهدی زرین آبادی
3تحلیل بنیادی مقدماتی کد 417-2068 آذر ماهآقای حامد مظفری
4تحلیل تکنیکال مقدماتی کد 817-201214 آذر ماهآقای مهدی زرین آبادی