ورود
دوره های در حال برگزاری تیر ماه

ردیفموضوعساعتجلسهتاریخمدرس
1کدال خوانی کد2217-2013 مرداد ماهآقای ایمان کرمی
2تحلیل بنیادی مقدماتی کد 217-2064 مرداد ماهآقای حامد مظفری
3تحلیل تکنیکال پیشرفته کد 417-20109 مرداد ماهآقای مهدی زرین آبادی
4تحلیل تکنیکال مقدماتی کد 117-201210 مرداد ماهآقای مهدی زرین آبادی